หนังประวัติศาสตร์ เรื่อง The Imitation Game เรื่องจริงของนักเลขคณิตอัจฉริยะชาวอังกฤษ Alan Turing (Benedict Cumberbatch ) ที่ได้เข้าร่วมกับคณะถอดรหัส Enigma ซึ่งเป็นรหัสที่เยอรมันใช้ส่งข่าวสารสารสำหรับการเขยื้อนทัพ นั่นจับเป็นทางเดียวที่ช่วยให้ฝ่ายสัมผู้ส่งเสริมชนะสงครามโลกครั้งที่ […]